zet uw bedrijf online op de kaart
Video Content Creator


*Regelgeving Drones

 Bij het maken van Drone-Opnames komt strenge regelgeving kijken vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Om zakelijk te mogen vliegen met een drone, heb je als bedrijf speciale vergunningen nodig. Naast het verplicht registreren van de drone in het luchtvaartregister, moet de drone ook een bewijs van luchtwaardigheid hebben en een speciale drone WA-verzekering die aan specifieke eisen voldoet.  Ook moet er door de piloot een examen worden afgelegd, zodat hij een ROC-light vergunning kan aanvragen.

Als u mij als piloot inclusief drone inhuurd, kunt u er zeker van zijn dat dit allemaal geregeld is. Bij de Omni Drones Academy in Eelde heb ik mijn theorie examen behaald en ben in het bezit van een ROC-light vergunning. Daarnaast is mijn drone officieel geregistreerd (PH-nummer), heeft een bewijs van luchtwaardigheid en is WA-verzekerd bij De Nederlandse Luchtvaart Pool volgens de verordening (EG) 785/2004. Het verzekerde bedrag is tot 1.000.000,00 euro.

Een ROC-light vergunning houdt niet per definitie in dat ik vergunning heb om overal te mogen vliegen. Hier blijven nog een aantal strenge randvoorwaarden aan verbonden:

"De randvoorwaarde is dat er niet hoger dan 50 meter gevlogen wordt, en niet verder dan 100 meter horizontaal vanaf de bestuurder. Vluchten mogen verder alleen worden uitgevoerd in de daglichtperiode, waarbij de drone tijdens de gehele vlucht in het zicht moet blijven (visual line of sight, VLOS). Ook mag men niet vliegen boven aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten, industrie- en havengebieden, spoorlijnen en wegen. Ook mag er niet gevlogen worden in de zogenaamde CTR-gebieden rondom vliegvelden."

Hierdoor zit ik nog steeds vast aan de verboden en de beperkte vlieggebieden waar ik niet mag vliegen, tenzij ik hiervoor toestemming kan krijgen. Voor drones gelden de zogenaamde No-Fly zones waar gecontroleerd vlieggebied is die door luchtverkeersleiding worden beheerd. Daarnaast zijn er ook bepaalde beschermde natuurgebieden en beperkt toegestane vlieggebieden of militaire oefenterreinen. (zie de kaart hieronder voor de vlieggebieden)

Hier de dronekaart voor heel Nederland